Συκιά με Ecoplant

Eφαρμογή με EcoPlant

Μια μόνο εφαρμογή διαφυλλικά με το βιολογικό EcoPlant, και μια φορά ριζοπότισμα με αραίωση

1 προς 100 νερό.

Με πολή αγάπη, φροντίδα και Ecoplant καταφέραμε αυτό…

Συκιά με Ecoplant

Συκιά με Ecoplant

Συκιά με Ecoplant

Παπαδόπουλος Γ.
Δράμα

Επιστροφή
Messanger Chat
WhatsApp
Viber
Email
Phone
Mobile